Studentské centrum

Hlavním cílem centra je nabídnout studentům co možná nejlepší prostředí ke studiu a pomáhat chlapcům a mladým mužům v získávání schopností potřebných jak k úspěšnému studiu, tak i při počátcích jejich profesionálního života. Aktivity, které se ve Studentském centru rozvíjejí, přispívají nejen ke studijnímu, ale také ke společenskému a kulturnímu životu studentů. Možnosti pro studium, které jsou v centru nabízeny, a které se opírají o dlouholeté a rozsáhlé mezinárodní zkušenosti podobných center v cizině, vždy přitahovaly dobré studenty, kteří chtějí během svého studia získat co nejlepší výsledky a co nejlépe se připravit pro budoucí profesionální a profesní kariéru. Proto je nezbytnou součástí života centra vytváření studijní atmosféry, která zejména napomáhá co možná nejlepšímu zvládnutí studia.

Investor

Investorem a provozovatelem budoucího nového sídla Studentského centra U Pálavy je Asociace pro rozvoj vzdělání se sídlem v Brně. Asociace se věnuje vzdělávacím aktivitám chlapců, mladých mužů i starších ročníků. Cíle Asociace jsou striktně vzdělávácí a neziskové. vé. Duchovní správa Studentského centra U Pálavy je svěřena Opus Dei.

Opus Dei

Opus Dei bylo založeno v roce 1928. Je první osobní prelaturou katolické církve od roku 1982. Opus Dei podporuje své věřící a další, kteří mají zájem, prostřednictvím duchovního vedení, aby usilovali o svatost a uskutečňovali křesťanský apoštolát tam, kde se nacházejí. Více informací na www.opusdei.cz.